התאחדות האטרקציות בישראל (ע"ר)

קריטריונים להצטרפות

קריטריונים לקבלה לחברות בהתאחדות:

אטרקציה המציעה פעילות לתיירים ופתוחה לציבור.
המהות העיקרית בעסק היא הפעלת מקום בעל ערך תיירותי משמעותי, המושך תיירים ופתוח לציבור.
משתתף בתוכנית כרטיס האטרקציות של חברי ההתאחדות.

 

 

דמי חברות בהתאחדות:

לפי מחזור הפעילות של העסק(בתשלום שנתי) –

עד 2,000,000 ש”ח – 1,500 ש”ח לשנה

עד 5,000,000 ש”ח – 3,000 ש”ח לשנה

מעל 5,000,000 ש”ח – 6,000 ש”ח לשנה  

הכדור בתל אביב